Indhold

Afsnittet handler om de økonomiske og subjektive betingelser, der skal være til stede, for at en skyldner kan opnå gældssanering.

Afsnittet indeholder: