Indhold

Dette afsnit handler om oplysningspligter for skattepligtige.

Afsnittet indeholder:

  • Pligt til at give Skatteforvaltningen oplysninger om den skattepligtige indkomst mv. (A.C.2.1.2.1)
  • Særlige oplysningspligter om pensionsordninger og gaver (A.C.2.1.2.2)
  • Særlige oplysningspligter for erhvervsdrivende (A.C.2.1.2.3)
  • Transfer pricing (A.C.2.1.2.4)