Dato for udgivelse
20 Jun 2012 10:23
Til
Virksomheder registreret efter lov om afgift af bekæmpelsesmidler.
Sagsnummer
12-143536
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Et lovforslag om omlægning af bekæmpelsesmiddelafgiften blev vedtaget den 12. juni 2012, men ændringen træder først i kraft på et senere tidspunkt, når EU har godkendt afgiftsomlægningen.


Lovforslag L171 om omlægning af bekæmpelsesmiddelafgiften blev vedtaget af Folketinget den 12. juni 2012.

Indtil loven er godkendt af EU, er tidspunktet for ikrafttrædelse stillet i bero. Dog kan vi allerede nu oplyse, at det kommende tidspunkt for ikrafttrædelse vil være den 1. juli eller 1. januar efter godkendelsen fra EU er modtaget. Dette er valgt for at tilgodese handelsmønstret for bekæmpelsesmidlerne.

Når EU har godkendt loven udsender SKAT et nyhedsbrev, som nærmere redegør for konsekvenserne af omlægningen, og SKAT vil også afholde informationsmøder om omlægningen.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt SKATs nyhedsmail, kan du med fordel gøre det nu, således at du løbende får informationer og nyheder fra SKAT.  Tilmeld dig nyhedsmailen