Dato for udgivelse
18 Jun 2012 13:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-141265
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i  Folkerepublikken Kina, ved import af visse skruer, bolte møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Malaysia, Thailand og Filippinerne eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 502/2012 offentliggjort i EU-tidende L 153 af 14. juni 2012 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 over for importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål (toldtariffens pos. ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 og ex 7318 15 70) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Malaysia (MY), Thailand (TH) og Filippinerne (PH), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia, Thailand og Filippinerne eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til teksten i forording (EU) Nr. 502/2012.

Forordningen trådte i kraft den 15. juni 2012.