Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.7.2.1 Godtgørelse, afsnit C.A.7.2.5 Rejsegodtgørelse med standardsats og afsnit C.A. 7.2.8 Betingelse om kontrol.