Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.3.3.3.