Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Generelt om armslængdeprincippet (C.D.11.2.1).
  • Armslængdeprincippet og Transfer Pricing Guidelines (C.D.11.2.1.1).
  • Hvorfor bruges armslængdeprincippet (C.D.11.2.1.1).

Se også

Se også afsnit C.D.11.2.1.1 om armslængdeprincippet og Transfer Pricing Guidelines, hvor det er beskrevet, at armslængdeprincippet er præciseret og uddybet i OECD's Transfer Pricing Guidelines, og at den seneste version skal indgå ved anvendelsen af de danske regler.