Dato for udgivelse
18 Jun 2012 12:34
Til
Virksomheder, der forsender varer i henhold til EU's forsendelsesordning
Sagsnummer
12-142964
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

Kommissionen har meddelt, at Kroatien tiltræder Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure den 1. juli 2012. Dette medfører, at en række dokumenter, der anvendes i forbindelse med sikkerhedsstillelse, skal fornyes eller ændres.


Kommisionen har meddelt, at Kroatien tiltræder Konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure pr. 1. juli 2012. Tyrkiet forventes at tiltræde Konventionen snarest - dog ikke før 1. november 2012.

Den pågældende Rådsforordning, der omhandler tiltrædelsen, er endnu ikke offentliggjort. Når forordningen er offentliggjort vil SKAT København informere herom.

I forbindelse med Kroatiens tiltrædelse af konventionen skal følgende forhold tages i betragtning ved forsendelse af varer fra og med den 1. juli 2012:

Det er en forudsætning for anvendelse af forsendelsesproceduren til Kroatien efter den 1. juli 2012, at kautionsdokumenter mv. tilrettes ved SKAT's garantitoldsted i Århus i takt med, at kautionisterne kan give oplysning om deres korrepondent i Kroatien.

Tilføjelsen af Kroatien i kautionserklæringen fra bank eller forsikringsselskab kan ske ved afgivelse af en ny kautionserklæring eller ved allonge til den tidligere med angivelse af navn og adresse på korrespondenten i Kroatien.

Virksomhederne skal sørge for, at kautionsattester (TC 31) og eventuelt attester for fritagelse forsikkerhedstillelse (TC 33), der i givet fald skal anvendes under nødproceduren, tilrettes. Dette sker ved henvendelse til garantitoldstedet i Århus.

Opmærksomheden henledes på, at der kan være behov for, at referencebeløbet skal ændres.

I tilfælde hvor den hovedforpligtede ikke har fået rettet sit kautionsdokument mv., skal det sikres, at forsendelsesangivelsens rubrik 52 "Kaution gælder ikke" er udfyldt med det/de lande, hvor kautionen ikke er dækkende.

Der er indgået en ny kautionsaftale med Danske Speditører om udstedelse af enkeltkaution - sikkerhedsdokumenter, TC 32. Aftalen er indgået med Skattecenter København. Aftalen omfatter således Kroatien.

Sikkerhedsdokumenter, der udstedes fra og med den 1. juli 2012, kan derfor finde anvendelse for forsendelser til Kroatien.

Sikkerhedsdokumenter, der er udstedt før den 1. juli 2012, er ikke omfattet af aftalen og kan således ikke finde anvendelse for forsendelser til Kroatien.