åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om reglerne om omstødelse.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om omstødelse (G.A.3.4.4.4.9.1)
 • Omstødelse af gaver ►(konkurslovens § 64)◄ (G.A.3.4.4.4.9.2)
 • Omstødelse af arveafkald ►(konkurslovens § 65)◄(G.A.3.4.4.4.9.3)
 • Omstødelse af betaling af løn mv. til nærtstående ►(konkurslovens § 66)◄ (G.A.3.4.4.4.9.4)
 • Omstødelse af ekstraordinære betalinger ►(konkurslovens § 67)◄ (G.A.3.4.4.4.9.5)
 • Omstødelse af modregning ►(konkurslovens § 69)◄ (G.A.3.4.4.4.9.6)
 • Omstødelse af panteret eller anden sikkerhed ►(konkurslovens § 70 og § 70 a)◄ (G.A.3.4.4.4.9.7)
 • Bortfald af udlæg ►(konkurslovens § 71)◄ (G.A.3.4.4.4.9.8)
 • Omstødelse af betaling af gæld og andre dispositioner foretaget efter fristdagen ►(konkurslovens § 72)◄ (G.A.3.4.4.4.9.9)
 • Omstødelse af utilbørlige dispositioner ►(konkurslovens § 74)◄ (G.A.3.4.4.4.9.10)
 • Retsvirkningen af omstødelse (G.A.3.4.4.4.9.11)
 • Omstødelse mv. uden for konkursloven (G.A.3.4.4.4.9.12).