Indhold

Afsnittet handler om reglerne i konkurslovens kapitel 10 om konkursordenen. Konkursordenen er et udtryk for den rækkefølge, som krav mod konkursboet dækkes i.

Afsnittet indeholder: