Indhold

Afsnittet handler om de betingelser, der skal være opfyldt, for at en skyldner kan tages under konkursbehandling.

Afsnittet indeholder: