Betingelser

Virksomheder kan på følgende betingelser få adgang til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift:

  • Virksomhedens samlede godtgørelsesberettigede afgiftsbeløb udgør mindst 30.000 kr. om året.

Eksempel

Hvis virksomheden er forbrugsregistreret efter ELAL § 4, stk. 3, kan det godtgørelsesberettigede afgiftsbeløb efter denne ordning medregnes i forhold til at opfylde betingelsen på mindst 30.000 kr. om året. Se FREMTBL § 2, stk. 2

Der er adgang til fremskyndet tilbagebetaling, uanset om virksomheden har måneden, kvartalet eller halvåret som afregningsperiode efter momsloven.

Fremskyndet tilbagebetaling sker først når beløbet overstiger 5.000 kr. Det vil sige, at tilbagebetalingen kan omfatte flere måneder. Se FREMTBL § 2, stk. 3.

Se også

  • E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgift og CO2-afgift
  • E.A.4.7.4 om opgørelse og tilbagebetaling.