Bortfald af energispareafgift og tilskud til energispareafgift af el pr. 1. januar 2014

Ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 er der sket en række ændringer af CO2-afgiftsloven og elafgiftsloven.

Energispareafgiften på elektricitet efter CO2-afgiftsloven er afskaffet pr. 1. januar 2014. Virksomhedernes betaling af energispareafgift af forbrug af elektricitet er dermed bortfaldet fra samme dato. Endvidere er elafgiften forhøjet med et beløb svarende til energispareafgiften.

Ved lov nr. 903 skete endvidere en lempelse af momsregistrerede virksomheders betaling af elafgift (procesafgift). Lempelsen indebærer, at virksomhederne fra 1. januar 2014 alene skal betale 0,4 øre/kWh af forbrug af elektricitet til procesformål, som er godtgørelsesberettiget efter ELAL § 11. Virksomhedernes betaling af elafgift af elektricitet til procesformål svarer dermed til EU´s minimumsafgift på elektricitet.

Da energispareafgiften blev afskaffet pr. 1. januar 2014, bortfaldt grundlaget for aftaleordningen om indgåelse af energieffektiviseringer også bortset fra 5 aftaler vedrørende rumvarmetilskud, der ophørte august 2014.

Ved lov nr. 574 af 4. maj 2015 (Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder) blev § 2, stk. 1 og 2 i Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 8. maj 2012, ophævet. De resterende bestemmelser i lov nr. 424 gælder fortsat. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til de enkelte bestemmelser, § 16, i L 150 fremsat den 25. februar 2015, som lå til grund for lov nr. 574 .

Der henvises i øvrigt til reglerne om tilskud til energispareafgift af el mv. for virksomheder med et stort energiforbrug (aftaleordningen) som beskrevet i Den juridiske Vejledning 2013-2.