åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv." udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgift af naturgas, bygas og biogas m.v.

Afsnittet indeholder:

Naturgas og bygas:

 • Regel og lovgrundlag (E.A.4.4.1)
 • Historik (E.A.4.4.2)
 • Definition: Naturgas, bygas og biogas m.v. (E.A.4.4.3)
 • Naturgas og bygas omfattet af reglerne (E.A.4.4.4)
 • Virksomheder omfattet af reglerne (E.A.4.4.5)
 • Forbrugsregistrering for gas og varme og registrering for handel med varme (E.A.4.4.6)
 • Afgiftens størrelse og beregning (E.A.4.4.7)
 • Opgørelse og afregning (E.A.4.4.8)
 • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse (E.A.4.4.9)
 • Afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme (E.A.4.4.10)

Biogas mv.:

 • Afgifter på gas fremstillet på basis af biomasse (E.A.4.4.11).