Dato for udgivelse
04 Jul 2012 12:40
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
12-149480
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Fra den 1. juli 2012 har Danmarks Statistik overtaget opgaven med at udsende fejbreve i forbindelse med import og eksport af varer


Fra den 1. juli 2012 har Danmarks Statistik overtaget opgaven med at udsende fejbreve vedrørende oplysninger, der bruges til statiske formål, om import og eksport af varer.

Det betyder, at virksomhederne fremover vil modtage breve om mulige fejl på baggrund af statistiske data (såkaldte "DS-fejl") fra Danmarks Statistik i stedet for som hidtil fra SKAT. Reglerne for udsøgning af mulige fejl er de samme som hidtil.

I de tilfælde hvor der skal foretages en rettelse af angivelsen, skal virksomheden foretage denne hos SKAT efter de almindelige gældende regler.

I de tilfælde hvor virksomheden efter nærmere undersøgelse konstaterer, at angivelsen er korrekt skal fastholdelse med dertil hørende forklaring på hvorfor angivelsens værdier falder uden for de statistiske grænser sendes retur til Danmarks Statistik.

Virksomhederne kan med fordel indtaste deres mail-adresse på Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk/kontaktinfo og dermed få fejlbrevene tilsendt elektronisk i stedet for på papir.

Opgaveoverdragelsen er gennemført i samarbejde mellem SKAT og Danmarks Statistik med henblik på at opnå en mere effektiv arbejdsdeling og opgaveløsning. For yderligere oplysninger henvises til Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk/extra.