Dato for udgivelse
03 Aug 2012 01:20
Til
Virksomheder beskæftiget med kontingentfortoldninger
Sagsnummer
12-139566
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

Der er i øjeblikket en fejl i importsystemet i forbindelse med rettelse af kontingentangivelser.


Fortoldningsangivelser, hvor der har været anmodet om kontingenttoldbehandling og hvor kontingentet efterfølgende er lukket, kan ikke rettes. Angivelsen er låst.

Man kan slette og genopkode en angivelse med korrekte data, forudsat, at der er tildelt 0%  på kontingentet og, at der kun er 1 varepost, hvor der har været anmodet om kontingenttoldbehandling.

Hvis en angivelse, hvor der fortsat er kontingent på en eller flere vareposter slettes, tilbageleveres den tildelte mængde automatisk til EU. Det betyder, at der vil blive opkrævet fuld told af alle vareposter, også den/dem der oprindeligt var omfattet af en nedsat toldsats på grund af et toldkokontingent.

SKAT vil foretage en foreløbig udbetaling af beløbet via Importspecifikationen uden at rette angivelsen.

Når fortoldningen efterfølgende bliver rettet vil beløbet igen fremgå som en udbetaling på Importspecifikationen. Af tekniske årsager vil der derfor ske en opkrævning af beløbet igen når fortoldningen bliver rettet, således at beløbet ikke udbetales på ny. Der vil derfor på importspecifikationen fremgå både en udbetaling og en opkrævning af samme beløb på det tidspunkt hvor fortoldningen bliver rettet.

 

Der er desværre endnu ikke klarhed over hvornår fejlen bliver rettet.