Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Ikke-indregistrerede vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons
 • Indregistrerede vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons
 • Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser
 • Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons indkøbt uden tilfaktureret moms.

Ikke-indregistrerede vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons

Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, som

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • ikke er indregistreret i forhandlerens/virksomhedens navn
 • kun anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning. Ved anvendelsen af disse motorkøretøjer er der ikke foretaget udtagning, der sidestilles med levering af varer mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 og 2, eller udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML § 5, stk. 4.

Indkøb

Forhandleren/virksomheden har fuldt fradrag for moms af indkøbet af vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons. Se ML § 37.

Drift

Forhandleren har fradrag for moms af driftsomkostningerne i henhold til ML § 37.

Salg

Ved salg af vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift. Se ML § 27.

Det beløb, som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, er den endeligt betalte registreringsafgift. Årsagen er, at den endeligt betalte registreringsafgift (og ikke depositummet, som blev foreløbigt fastsat på faktureringstidspunktet), må anses for den udgift, som virksomheden har afholdt på køberens vegne.

Indregistrerede vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons

Den momsmæssige behandling af indregistrerede vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer, afhænger af, hvorvidt motorkøretøjerne kun anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer, eller om motorkøretøjerne også anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, samt udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål.

Når vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons kun anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer

Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn og
 • som kun anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning. Ved anvendelsen af de pågældende motorkøretøjer er der ikke foretaget udtagning, som sidestilles med levering af varer mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 og 2, eller udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML § 5, stk. 4.

Forhandleren har fuldt fradrag for moms af indkøb af motorkøretøjerne. Se ML § 37.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne i henhold til ML § 37.

Ved salg af motorkøretøjerne skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften. Se ML § 27.

Når vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, samt udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål

Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, som er indregistreret i forhandlerens/virksomhedens navn, skal medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, såfremt motorkøretøjerne straks fra indregistreringen udelukkende anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser. Ved anvendelsen af de pågældende motorkøretøjer er der foretaget udtagning, som sidestilles med udtagning af en vare efter ML § 5, stk. 1.

Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål. Se ML § 5, stk. 2.

Se afsnit D.A.8.1.3 om, hvordan man finder det grundlag udtagningsmomsen skal beregnes af på udtagningstidspunktet. Se også ML § 28, stk. 1.

Ved et efterfølgende salg af motorkøretøjerne skal der ikke betales yderligere moms. Se ML § 13, stk. 2.

Formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser

Når indregistrerede vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer og
 • som udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer,

efterfølgende udtages til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, er der sket udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML § 5, stk. 4.

Se afsnit D.A.8.1.3 om, hvordan man finder det grundlag, som udtagningsmomsen skal beregnes af på udtagningstidspunktet. Se også ML § 28, stk. 1.

Forhandleren har fuldt fradrag for moms af indkøb af motorkøretøjerne. Se ML § 37.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af motorkøretøjerne i henhold til ML § 37.

Ved salg af motorkøretøjerne skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften. Se ML § 27.

Vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons indkøbt uden tilfaktureret moms

Hvis vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons købt uden tilfaktureret moms, indregistreres som demonstrationskøretøjer og kun bruges til forhandlerens fradragsberettigede formål, skal der ikke betales moms efter ML § 5, stk. 1, 2 og 4.

Ved anvendelsen af disse køretøjer er der ikke foretaget udtagning, som sidestilles med levering af varer mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 eller 2, eller udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML § 5, stk. 4.

Forhandleren har fuldt fradrag for moms af driftsomkostninger efter ML § 37, hvis de pågældende motorkøretøjer kun anvendes til virksomhedens momspligtige leverancer.

Ved videresalg af vare- og lastmotorkøretøjer over 3 tons købt uden tilfaktureret moms kan brugtmomsordningen i visse tilfælde anvendes. Se afsnit D.A.18.3. Hvis brugtmomsordningen ikke anvendes, skal der betales moms af det fulde vederlag inkl. registreringsafgiften. Se ML § 27.