Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøj.

Afsnittet indeholder:

 • Ikke-indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons
 • Indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons
 • Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons indkøbt uden tilfaktureret moms.

Se også

Se afsnit D.A.22.6 om fradragsret for moms af "små vare- og lastmotorkøretøjer".

Ikke-indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, som

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • ikke indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn
 • udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug som demonstrationskøretøj. Ved anvendelsen af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons er der ikke foretaget udtagning, der sidestilles med levering af varer mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 og 2, eller udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML § 5, stk. 4.

Indkøb

Forhandleren/virksomheden har fuldt fradragsret for moms af indkøb af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 37.

Drift

Forhandleren har fradragsret for moms af driftsomkostninger, som vedrører små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 37.

Salg

Ved salg af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer, skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift. Se ML § 27.

Det beløb, som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, er den endeligt betalte registreringsafgift. Årsagen er, at den endelige betalte registreringsafgift (og ikke depositummet, som blev foreløbigt fastsat på faktureringstidspunktet), må anses for den udgift, som virksomheden har afholdt på køberens vegne. Se SKM2004.235.LSR.

Indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

Den momsmæssige behandling af indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons afhænger af, hvorvidt motorkøretøjerne kun anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, eller om motorkøretøjerne også anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, samt udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål.

Når små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons kun anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser

Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • er indregistreret i forhandlerens/virksomhedens navn og
 • som kun anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug som demonstrationskøretøj. Forklaringen er, at der ved anvendelsen af de pågældende motorkøretøjer ikke er foretaget udtagning, der sidestilles med levering af varer mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 og 2, eller udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML § 5, stk. 4.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 41, stk. 2.

Ved salg af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer, skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften. Se ML § 27.

Når små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons også anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, samt udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål

Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn
 • og straks fra indregistreringen anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale, eller
 • formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, jf. ML § 5, stk. 1
 • udtages til øvrige ikke-fradragsberettigede formål, jf. ML § 5, stk. 2.

skal medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning. Anvendelsen af disse varebiler sidestilles med levering af varer mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 og 2, og der skal betales moms af udtagningen.

Se afsnit D.A.8.1.3 om, hvordan man finder det grundlag udtagningsmomsen skal beregnes af på udtagningstidspunktet. Se også ML § 28, stk. 1.

Forhandleren har fradrag for driftsomkostninger, hvis de små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons også anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden. Se ML § 41, stk. 2.

Ved videresalg af de pågældende motorkøretøjer skal der ikke betales yderligere moms. Se ML § 13, stk. 2.

Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons indkøbt uden tilfaktureret moms

Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • er indkøbt af forhandleren uden tilfaktureret moms
 • indregistreres i forhandlerens navn og
 • som kun anvendes til den registrerede virksomheds formål,

kan holdes uden for forhandlerens momspligtige omsætning. Forklaringen er, at der ved anvendelsen af de pågældende motorkøretøjer ikke er foretaget udtagning, der sidestilles med levering af varer mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 og 2, eller udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag efter ML § 5, stk. 4.

Virksomheden har fradragsret for moms af driften. Se ML § 41, stk.2.  

Ved videresalg af motorkøretøjerne kan forhandleren i visse tilfælde vælge at anvende brugtmomsordningen. Se afsnit D.A.18.5. Hvis brugtvognsordningen ikke anvendes, skal der ved videresalg betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften. Se ML § 27.