Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøj.

Afsnittet indeholder:

 • Ikke-indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons
 • Indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons
 • Formål som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser
 • Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons indkøbt uden tilfaktureret moms.

Se også

Se afsnit D.A.22.6 om fradragsret for moms af "små vare- og lastmotorkøretøjer".

Ikke-indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, som

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • ikke indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn
 • udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug som demonstrationskøretøj. Ved anvendelsen af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons er der nemlig ikke foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag. Se ML § 5, stk. 1.

Indkøb

Forhandleren/virksomheden har fuldt fradragsret for moms af indkøb af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 37.

Drift

Forhandleren har fradragsret for moms af driftsomkostninger, som vedrører små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 37.

Salg

Ved salg af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer, skal der betales moms af den fulde salgspris ekskl. registreringsafgift. Se ML § 27.

Det beløb, som ikke skal medregnes til momsgrundlaget, er den endeligt betalte registreringsafgift. Årsagen er, at den endelige betalte registreringsafgift (og ikke depositummet, som blev foreløbigt fastsat på faktureringstidspunktet), må anses for den udgift, som virksomheden har afholdt på køberens vegne. Se SKM2004.235.LSR.

Indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

Den momsmæssige behandling af indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons afhænger af, hvorvidt motorkøretøjerne kun anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, eller om motorkøretøjerne også anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, samt udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål.

Når små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons kun anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser

Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • er indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn, og som
 • kun anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser,

skal ikke medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning, når køretøjet tages i brug som demonstrationskøretøj. Forklaringen er, at der ved anvendelsen af de pågældende motorkøretøjer ikke er foretaget udtagning, der sidestilles med levering mod vederlag efter ML § 5, stk. 1 og 2.

Forhandleren har fuld fradragsret for momsen på driften af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer. Se ML § 41, stk. 2.

Ved salg af små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der anvendes som demonstrationskøretøjer, skal der betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften. Se ML § 27.

Når små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons også anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, samt udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål

Små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn
 • anvendes til
 • privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale, eller
 • formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, jf. ML § 5, stk. 1
 • udtages til øvrige ikke-fradragsberettigede formål, jf. ML § 5, stk. 2.

skal medregnes til forhandlerens momspligtige omsætning.

Den momspligtige værdi er indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms i henhold til ML § 28, stk. 1.

Forhandleren har fradrag for driftsomkostninger, hvis de små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons også anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden. Se ML § 41, stk. 2.

Ved videresalg af de pågældende motorkøretøjer skal der ikke betales yderligere moms. Se ML § 13, stk. 2.

Formål som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser

Hvis indregistrerede små vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons, der udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, udtages til privat brug eller til andre formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, skal der betales moms af anvendelsen. Se ML § 5, stk. 1, jf. § 28, stk. 1. Tilsvarende gælder ved udtagning til øvrige ikke-fradragsberettigede formål. Se ML § 5, stk. 2.

Den momspligtige værdi er indkøbs- eller fremstillingsprisen ekskl. registreringsafgift og ekskl. moms efter ML § 28, stk. 1.

Forhandleren har fradragsret for moms af driftsomkostninger, såfremt motorkøretøjerne også anvendes til fradragsberettigede formål i virksomheden. Se ML § 41, stk. 2.

Ved videresalg af motorkøretøjerne skal der ikke betales yderligere moms. Se ML § 13, stk. 2.

Små vare- og motorkøretøjer på max. 3 tons indkøbt uden tilfaktureret moms

Små vare- og motorkøretøjer på max. 3 tons, der

 • anvendes som demonstrationskøretøjer
 • er indkøbt af forhandleren uden tilfaktureret moms, og som
 • indregistreres i forhandlerens navn
 • kun anvendes til den registrerede virksomheds formål,

kan holdes uden for forhandlerens momspligtige omsætning. Se ML § 42, stk. 6.

Virksomheden har fradragsret for moms af driften. Se ML § 42, stk. 6.

Ved videresalg af motorkøretøjerne kan forhandleren i visse tilfælde vælge at anvende brugtmomsordningen. Se afsnit D.A.18.5. Hvis brugtvognsordningen ikke anvendes, skal der ved videresalg betales moms af den fulde salgspris inkl. registreringsafgiften. Se ML § 27.