Fradragsregler for moms for personmotorkøretøjer og motorcykler

Fradragsret ved køb

Fradragsret ved leje

Fradragsret ved drift

Moms ved salg

Intet fradrag

Intet fradrag hvis lejeperioden er under 6 måneder. Hvis lejeperioden er over 6 måneder og mindst 10 pct. af kørslen vedrører de momspligtige aktiviteter, kan der gives begrænset fradrag efter ML § 42, stk. 4 og 5

Intet fradrag, jf. dog ML § 42, stk. 7, vedrørende fradragsret for moms af passageafgift over Øresund

Der skal ikke beregnes moms ved salg