åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.8.8.3.1 Hvilken indkomst er omfattet af ordningen?" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilken indkomst der er omfattet af tonnageskatteordningen.

I afsnittet beskrives, at det som udgangspunkt kun er indkomst fra rederivirksomhed, der kan omfattes af ordningen. Ordningen er dog udvidet til at omfatte indkomst fra en række aktiviteter, der typisk udføres af visse specialskibe. Desuden beskrives en række indtægter, der vedrører virksomhed med nær tilknytning til levering af transportydelser. Endelig omfattes vederlag for samlede transportydelser.

Tonnageskatteordningen er også udvidet, så operatørselskaber kan vælge at lade deres indkomst omfatte af tonnageskatteordningen. Se nærmere herom i afsnit C.D.8.8.7.

Afsnittet indeholder:

  • Indkomst fra rederivirksomhed mellem forskellige destinationer (C.D.8.8.3.1.1)
  • Indkomst fra aktiviteter, der typisk udføres af visse specialskibe (C.D.8.8.3.1.2)
  • Indkomst fra virksomhed i nær tilknytning til levering af transportydelser (C.D.8.8.3.1.3)
  • Vederlag for en samlet transportydelse (C.D.8.8.3.1.4)