Indhold

Dette afsnit handler om

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.12 om, hvornår en forening mv. er et selvstændigt skattesubjekt, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.