Dato for udgivelse
10 Jun 2012 01:52
Til
Virksomheder og andre beskæftiget med told
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Resumé

De eksisterende toldsystemer og det nye Manifestsystem er nu åbne.


Kl. 01:31 blev der åbnet for adgang til det nye Manifestsystem og genåbnet for adgang til de eksisterende toldsystemer.

For angivelser mm., der er håndteret i nødprocedure. mens toldsystemerne har været lukket ned, henvises til den udsendte drejebog, der indeholder nærmere beskrivelser af de forskellige scenarier og forløb omkring indsendelse, afslutning m.v. af angivelser.

Der er i forbindelse med udlægningen konstateret ganske få fejl i de tekniske løsninger; de aktuelt kendte fejl og mangler, der ikke er nået rettet inden åbningen, fremgår nedenfor. Listen vil løbende blive opdateret og vil kunne findes på Manifest-hjemmesiden.

Aktuelt kendte fejl og mangler:

Manifestsystemet                   

 

Faciliteten "Søg dokumentstatus" giver timeout med mindre man søger med ref.nr, eller begrænser søgningen med start- og slutdato.

 

SKAT beklager meget de gener, som den lange nedlukning af systemerne har medført.