Dato for udgivelse
09 Jun 2012 08:27
Til
Virksomheder m.v. beskæftiget med Told
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

-


SKAT har nu kl. 8.00 startet udlægningen af det nye Manifetsystem og de dertil knyttede tilretninger af de eksisterende toldsystemer, hvorfor toldsystemerne nu er lukket ned.

Systemerne forventes genåbnet i aften omkring kl. 20.30.

Der er udsendt et nyhedsbrev, der indeholder en drejebog, med vejledning og gode råd til virksomheder og andre brugere, omkring udlægningen. Heri kan blandt andet læses om hvordan virksomheder m.v. skal forholde sig under og efter udlægningen/nedlukningen.

Der er ligeledes udsendt nyhedsbrev til virksomheder omkring nødprocedurer, der anvendes, når systmerne er utilgængelige.

Der vil blive annonceret på SKAT.dk - rullemenuen og udsendt nyt nyhedsbrev, når systemerne igen er åbne og det nye Manifestsystem er er i drift.

Du kan læse mere om Manifestsystemet m.v. på Skat.dk/told erhverv.