åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.2.4.3.3 Skattefri tilskud - SEL § 31 D" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om skattefri tilskud efter SEL § 31 D.

Afsnittet indeholder: