Indhold

Ved kontrollerede handelsmæssige eller økonomiske transaktioner skal der anvendes priser og vilkår, som er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Armslængdeprincippet er fastsat i LL § 2.

Se også

Se også afsnit

 • C.D.11.1 om armslængdeprincippet i LL § 2
 • C.D.11.2 om armslængdeprincippet og OECD's Transfer Pricing Guidelines
 • C.D.11.3 om identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner
 • C.D.11.4 om transfer pricing-metoder
 • C.D.11.5 om sammenlignelighedsanalyser
 • C.D.11.6 om armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver
 • C.D.11.7 om armslængdeprincippet i relation til omstruktureringer (Business Restructurings) 
 • C.D.11.8 om armslængdeprincippet i relation til serviceydelser
 • C.D.11.9 om armslængdeprincippet i relation til CCA'er
 • C.D.11.10 om armslængdeprincippet i relation til finansielle transaktioner
 • C.D.11.11 om armslængdeprincippet i relation til faste driftssteder
 • C.D.11.12 om oplysningspligten efter SKL § 38
 • C.D.11.13 om transfer pricing dokumentationspligt og land for land-rapporteringspligt
 • C.D.11.14 om ansættelsesfrist for transfer pricing-sager
 • C.D.11.15 om hvordan transfer pricing-dobbeltbeskatning undgås
 • C.D.11.16 om sekundære justeringer og betalingskorrektion