Indhold

Dette afsnit behandler reglerne om fordeling af indtægter til rette indkomstmodtager, herunder afgrænsningen af selskabsindkomst i forhold til fysiske personers indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Rette indkomstmodtager/udgiftsbærer (C.D.2.2.1)
  • Aktiviteter, hvor tilladelse, autorisation mv. kun kan tildeles en person (C.D.2.2.2)
  • Honorering af bestyrelsesarbejde (C.D.2.2.3)
  • Substitutionsprincippet (C.D.2.2.4).