Indhold

Dette afsnit handler om

  • Opgørelse af skattepligtig indkomst (C.D.2.1.1)
  • Indkomstår (C.D.2.1.2)
  • Koncernintern "skattefri" overdragelse af aktiver - SEL § 8 B (C.D.2.1.3