Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan acontoskatten beregnes, og er illustreret med et eksempel.

Afsnittet indeholder:

  • Beregningen af skatten
  • Eksempel

Beregningen af skatten

Acontoskatten opgøres som 50 pct. af gennemsnittet af de seneste tre års indkomstskat med fradrag af den største af periodens eventuelle udbytteskat omregnet til skatteprocenten.

Acontoskatten skal betales i to lige store rater, som er deleligt med 1.000 kr. i marts og november.

Udgør den ordinær acontoskat mindre end 2.000 kr., opkræves den dog ikke. Se SEL § 29 A, stk. 2.

I januar måned beregnes acontoskatteraterne, og der udsendes en opkrævning om raternes størrelse.

På TastSelv Erhverv/Selskaber, fonde og foreninger/Selskaber og fonde/betal acontoskat og selskabsskat vises raterne samt betalingsidentifikation til brug ved indbetaling via skattekontoen.

Der kan ikke beregnes ordinær acontoskat for et selskab, før der er foretaget en skatteansættelse for mindst ét indkomstår. Nystiftede selskaber kan derfor kun betale acontoskat efter reglerne om frivillig indbetaling. Det samme gælder for selskaber, der udtræder af sambeskatning efter SEL § 29 A, stk. 3.

Se afsnit C.D.10.4.12.1 om fordeling af acontoskat ved ind- og udtræden af sambeskatning og eksemplet nedenfor.

Indtil selskabet har årsopgørelser for tre indkomstår, beregnes den ordinære acontoskat som 50 pct. af gennemsnittet for de foreliggende indkomstår. Se SEL § 29 A, stk. 4. Se eksemplet nedenfor.

Eksempel

Et selskab er stiftet den 1. marts 2020 og er omfattet af acontoskatteordningen.

Det betyder, at for indkomståret:

2020   kan selskabet oplyse via TastSelv, frivillig indbetaling og betale via Skattekontoen
2021     kan selskabet oplyse via TastSelv, frivillig indbetaling og betale via Skattekontoen
2022   beregner/fastsætter Skattestyrelsen ordinær acontoskat på grundlag af indkomstskatten for 2020 alene
2023   beregner Skattestyrelsen indkomstskat på grundlag af indkomstskatten for 2020 og 2021
2024   beregner Skattestyrelsen ordinær acontoskat på grundlag af 3 års indkomstskat (2020, 2021 og 2022)