Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan tilmelding til acontoskatteordningen kan ske.
Sambeskattede selskaber og foreninger m.v. skal tilmelde sig samlet.

Afsnittet indeholder:

  • Tilmelding via TastSelv Erhverv

Tilmelding via TastSelv Erhverv

Selskaber, der ikke automatisk er med i acontoskatteordningen, kan tilmelde sig via TastSelv Erhverv.

Selskabet logger på TastSelv Erhverv og indberetter en frivillig indbetaling af acontoskat og indbetaler beløbet via skattekontoen umiddelbart herefter.

Indberetning og indbetaling af frivillig aconto sker senest henholdsvis den 20. marts og den 20. november i indkomståret samt den 1. februar i året efter indkomståret. Se SEL § 29 A, stk. 6.

Ved at indberette frivillig acontoskat anses selskabet for at have tilmeldt sig acontoskatteordningen.

For de efterfølgende indkomstår vil selskabet modtage en opkrævning på de beregnede ordinære acontoskatterater ultimo januar måned. Raterne vises på skattekontoen og TastSelv Erhverv/Skat/Selskabsskat/Acontoskat.