Bestemmelserne om beregning af selskabers indkomstskat står i SEL §§ 17 - 23.

Indkomstskatten efter selskabsskatteloven er proportional og beregnes af den selskabsskattepligtiges indkomst. Se SEL § 8.

Det skattepligtige beløb afrundes nedad til det nærmeste beløb deleligt med 100 kr. inden beregningen. Se SEL § 22.