Indhold

Dette afsnit viser nogle eksempler på beregning af skatten ved at anvende lempelsesmetoderne.

Dette afsnit indeholder:

  • Exemptionslempelse
  • Creditlempelse
  • Flere lande med credit
  • Datterselskabslempelse
  • Lempelse for beskattet udbytte af aktier omfattet af ABL § 19.

I eksemplerne anvendes 22 pct. som selskabsskattesats (2024-niveau).

Exemptionslempelse

Eksempel 1

Dansk indkomst

 

40.000 kr.

Udenlandsk exemptionsindkomst

(udenlandsk skat: 12.000 kr.)

 

60.000 kr.

 

 

 

Skattepligtig indkomst

 

100.000 kr.

 

 

 

Skat

 

22.000 kr.

Exemptionslempelse

60.000 x 22.000 / 100.000

 

  13.200 kr.

Skat at betale

 

 8.800 kr.

Creditlempelse

Eksempel 2

Dansk indkomst

 

 

30.000 kr.

Udenlandsk exemptionsindkomst

 

 

60.000 kr.

Udenlandsk creditindkomst

(udenlandsk skat 1.500 kr.)

 

 

10.000 kr.

Skattepligtig indkomst

 

 

100.000 kr.

Skat, 22 pct.

 

 

22.000 kr.

- exemptionslempelse

 60.000 x 22.000 / 100.000

 

13.200 kr.

Skat efter exemptionslempelse.

 

 

8.800 kr.

- creditlempelse

10.000 x 22.000 / 100.000

 2.200 kr.

 

dog højst den udenlandske skat

 

 

1.500 kr.

Skat at betale 

 

 

7.300 kr.

Flere lande med credit

Eksempel 3

Dansk indkomst

 

 

80.000 kr.

Creditindkomst fra land A

(udenlandsk skat 12.000 kr.)

 

 

20.000 kr.

Creditindkomst fra land B

(udenlandsk skat 2.000 kr.)

 

 

10.000 kr.

Skattepligtig indkomst

 

 

110.000 kr.

Skat, 22 pct.

 

 

24.200 kr.

- Creditlempelse A:

20.000 x 24.200 / 110.000

 4.400 kr.

 

(da dette beløb er lavere end

udenlandsk skat 12.000 kr.) 

 

 

4.400 kr.

- Creditlempelse B: 

10.000 x 24.200 / 110.000

 2.200 kr.

 

dog højst udenlandsk skat 

 

 

 2.000 kr.

Skat at betale 

 

 

 17.800 kr.

Datterselskabslempelse

Eksempel 4

Et moderselskab har ejet 25 pct. af et datterselskab i udlandet siden stiftelsen. Udbyttet fra aktierne er ikke omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 2 eller nr. 3.

Lempelsesberegning år 2 for MS:

Datterselskabet: (År 1)

 

 

Skattepligtig indkomst

 

6.000

Indkomstskat

 

1.200

Samlet udbytte

 

3.000

Udbytte til moderselskabet

 

750

 

 

 

Moderselskabet: (År 2)

 

 

Skattepligtig indkomst

 

10.000

Skat, 22 pct.

 

2.200

 

 

 

Udbyttet fra datterselskabet berettiger efter den pågældende DBO til creditlempelse:

 

 

Creditlempelse 750 × 2.200/10.000

165

 

dog maks. den udenlandske skat af udbyttet, i dette tilfælde 10 pct.

 

      75

Skat at betale efter creditlempelse

 

2.125

 

 

 

Datterselskabslempelsen i relation til moderselskabet kan herefter beregnes således:

 

 

Moderselskabsbrøk:

 

 

750 × 2.200/10.000

165

 

÷ heraf allerede lempet

-75

 

 

90

 

 

 

 

Datterselskabsbrøk:

 

 

750 × 1.200/(6.000-1.200)

188

 

Lempelsen udgør det laveste af MS-brøk og DS-brøk

 

    90

Skat at betale

 

2.035

Datterselskabets resterende indkomst til udlodning:

År 1:

 

Bruttoindkomst

Skat

Indkomst efter skat

Årets indkomst og skat

6.000

1.200

4.800

Udbytte (bruttobeløbet er beregnet)

3.750

750

3.000

Til rest år 1

2.250

450

1.800

 Lempelsesberegning år 3 for MS:

Datterselskabet: (År 2)

 

 

Skattepligtig indkomst

 

2.000

Indkomstskat

 

200

Samlet udbytte

 

4.000

Udbytte til moderselskabet

 

1.000

 

 

 

Moderselskabet: (År 3)

 

 

Skattepligtig indkomst

 

10.000

Skat, 22 pct.

 

2.200

 

 

 

Udbyttet fra datterselskabet berettiger efter den pågældende DBO til creditlempelse:

 

 

Creditlempelse 2.200 × 1.000/10.000

220

 

dog maks. den udenlandske skat af udbyttet, i dette tilfælde 10 pct.

 

   100

Skat at betale efter creditlempelse

 

2.100

 

 

 

Datterselskabslempelsen i relation til moderselskabet kan herefter beregnes således:

 

 

Moderselskabsbrøk:

 

 

1.000 × 2.200/10.000

220

 

÷ heraf allerede lempet

100

 

 

120

 

 

 

 

Datterselskabsbrøk:

Hele skatten henføres til udbyttet, da det samlede udbytte overstiger den skattepligtige indkomst minus skatten.

 

 

650 × 1.000/4.000

163

 

Lempelsen udgør det laveste af MS-brøk og DS-brøk

 

    120

Skat at betale

 

1.980

Datterselskabet indkomst- og skatteforhold:

År 2:

 

Indkomst

Skat

Indkomst efter skat

Overført fra tidligere år

2.250

450

1.800

Årets indkomst og skat

2.000

200

1.800

Til rest år 1 og 2

4.250

650

3.600

Udbytte (overstiger indkomsten)

-

-

4.000

Udloddet indkomst af beskattet indkomst

4.250

650

3.600

Fx udlodning aktiekapital/ over-kursfond

-

-

400

Lempelse for beskattet udbytte af aktier omfattet af ABL § 19

Eksempel 5

Ved beskatning af selskabet i udlandet:

Selskab

Indkomst (udenlandske regler)

1.000

 

 

Skat, 10 pct.

100

100

 

Udbytte

900

 

Moderselskab

Udbytteskat i udlandet 5 pct. af 900

 

45

 

Udbytte medregnes i indkomsten med 900.

Skat 25 pct. af 900

225

 

 

Credit for udbytteskat i udlandet

  45

180

 

I alt skat

 

325

 Ved beskatning af selskabet her i landet:

Selskab

Indkomst (danske regler)

1.000

 

 

Skat, 25 pct.

250

250

 

Udbytte

750

 

Moderselskab

Udbytte medregnes i indkomsten med 750.

Skat 25 pct. af 750

188

188

 

I alt skat

 

438

Lempelse: 325 - 438 = negativ, dvs. ingen lempelse.

Eksempel 6

Ved beskatning af selskabet i udlandet:

Selskab

Indkomst (udenlandske regler)

1.000

 

 

Skat, 33 pct.

330

330

 

Udbytte

670

 

Moderselskab

Udbytteskat i udlandet 5 pct. af 670

 

34

 

Udbytte medregnes i indkomsten med 670.

Skat 25 pct. af 670

168

 

 

Credit for udbytteskat i udlandet

  34

134

 

I alt skat

 

498

Beskatningen her i landet er den samme som i eksempel 5:   438.

Lempelse: 498 - 438 = 60.