Indhold

Dette afsnit handler om

  • Introduktion til skatteberegning (C.D.10.1)
  • Skattenedsættelser (C.D.10.2)
  • Skatteberegningseksempler (C.D.10.3)
  • Acontoskatteordningen for selskaber og fonde (C.D.10.4).

Se også

Afsnit C.D.2.4.9 om samfundsbidrag fra den finansielle sektor.