Virksomheder, der foretager opgørelse efter brændværdi, skal konstatere eller verificere brændværdien for den enkelte varekategori. Virksomheden skal på forlangende kunne dokumentere dette over for Skattestyrelsen.

Hvis energiindholdet i det enkelte brændsel kendes og kan dokumenteres, skal denne værdi anvendes. Kendes energiindholdet ikke eller kan energiindholdet ikke dokumenteres, så anvendes energiindholdet nævnt i KULAL § 7, stk. 1.

Se KULAL § 5, stk. 16.