Reglerne for at opgøre den afgiftspligtige mængde (afgiftsgrundlaget for tillægsafgiften) fremgår af KULAL § 5, stk. 5-10. Derudover er bestemmelserne i KULAL § 5, stk. 11-13 og stk. 16 relevante.

Nedenstående skema indeholder en oversigt over de pågældende bestemmelser, og hvilke anlæg, der er omfattet af de forskellige bestemmelser.

KULAL

Brændsel

Hvem er omfattet?

Se også

§ 5, stk. 5

Affald og andre brændsler

Centrale kraftvarmeværker (kvoteomfattede)

KULAL § 5, stk. 12, 14 og 16

§ 5, stk. 6

Affald og andre brændsler

Andre kvoteomfattede værker - herunder affaldsforbrændingsanlæg

KULAL § 5, stk. 12, 14 og 16

§ 5, stk. 7

Affald

Affaldsforbrændingsanlæg

(ikke kvoteomfattede)

KULAL § 5, stk. 11 - 13

§ 5, stk. 8

Affald og andre brændsler

Affaldsforbrændingsanlæg

(ikke kvoteomfattede)

KULAL § 5, stk. 11 - 13

§ 5, stk. 9

Affald

Affaldsforbrændingsanlæg med røggaskondensator

KULAL § 5, stk. 11 - 13

§ 5, stk. 10

Affald og andre brændsler

Affaldsforbrændingsanlæg med røggaskondensator

KULAL § 5, stk. 11 - 13