Reglerne for at opgøre den afgiftspligtige mængde (afgiftsgrundlaget for affaldsvarmeafgiften) fremgår af KULAL § 5, stk. 2 og 3. Derudover er bestemmelserne i KULAL § 5, stk. 4 (opgørelse af varme til eget forbrug) relevante.

Nedenstående skema indeholder en oversigt over de pågældende bestemmelser, og hvilke anlæg der er omfattet af de pågældende bestemmelser.

Kulafgiftsloven

Brændsel 

Hvem er omfattet? 

Andre relevante 
bestem-
melser 

KULAL § 5, stk. 2 

Affald 

Alle afgiftspligtige affaldsfor-
brændings-
virksomheder 

KULAL § 5, stk. 4 

KULAL § 5, stk. 3 

Affald og andre brændsler 

Alle afgiftspligtige affaldsfor-
brændings-
virksomheder 

KULAL § 5, stk. 4