Tidligere afgiftssatser i perioden ►2019 - 2023◄

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter energiindhold i kul mv.:

   

2019

 2020

2021

2022

2023

Varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4

kr./GJ

56,2

56,7

62,8

63,0

63,9

Bemærk, at indtil 1. januar 2015 var tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv. også omfattet af afgiftspligten efter KULAL § 1, stk. 1.

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter vægt for kul mv.:

2019

2020

2021

2022

2023

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus

kr./ton

1.573

1.589

1.758

1.765

1.790

Jordoliekoks

kr./ton

1.855

1.873

2.073

2.081

2.110

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

1.068

1.079

1.194

1.198

1.215

Tallolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv.

kr./ton

- -

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

1.607

1.623

1.796

1.803

1.829

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.

 kr./ton

2.113

2.133

2.361

2.370

2.403

 Nedenstående skema viser afgiftssatserne for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald:

2019

2020

2021

2022

2023

Affaldsvarmeafgift (KULAL § 1, stk. 1. nr. 5)

Sats, der er anført på afgiftsangivelsen

kr./GJ

kr./GJ

46,8

20,3

47,3

20,8

52,3

25,8

52,5

26,0

53,2

26,7

Tillægsafgift ( KULAL § 1, stk. 1, nr. 6)

Afgift på energiindholdet i affald, der anvendes som brændsel

kr./GJ

31,8

31,8

31,8

31,8

31,8