Indhold

Afsnittet handler om reglerne for virksomhedernes opgørelse og afregning for kul mv. omfattet af KULAL § 1, nr. 1 - 4.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftsperioden (E.A.4.2.6.1)
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde for forbrugsregistrerede virksomheder og registrerede mellemhandlere af varme (E.A.4.2.6.2)
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde (udleveringsmetoden) (E.A.4.2.6.3)
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter forbrugsmetoden - kul mv. (E.A.4.2.6.4)
  • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde efter brændværdi for kul mv. (E.A.4.2.6.5).

Se også

  • A.C.3.3 Angivelse og afregning af afgifter
  • E.A.1.6 om opgørelse af den afgiftspligtige mængde og værdi

Se afsnit E.A.4.2.7 og E.A.4.2.8 om bestemmelserne vedrørende afregning for afgiftspligt affald og affaldsvarme.

Se afsnit E.A.1.6 om varemodtageres opgørelse af den afgiftspligtige mængde.