Dato for udgivelse
07 Jun 2012 13:22
SKM-nummer
SKM2012.354.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-131131
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, grundværdi, grundskatteloft
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien og grundværdien ved vurderingerne 2001 - 2006 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af vurderingerne 2001 - 2006 for en ubebygget sommerhusgrund, som ikke kan tillades bebygget.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Vurderingsvejledningen 2012-1, afsnit C.2.2.

Sagen drejer sig om en ubebygget sommerhusgrund beliggende i et udbygget sommerhusområde. På grunden er der et fortidsminde. Nuværende ejer købte grunden i 1962. Grunden har gennem mange år været vurderet som om den kunne bebygges. Ejer anmodede i 2007 kommunen om byggetilladelse, hvilket blev afslået med henvisning til at grunden var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18 om fortidsmindebeskyttelse. Naturklagenævnet stadfæster kommunens afslag, hvorefter SKAT ordinært genoptager 2008-vurderingen, som nedsættes fra 468.200 kr. til 70.100 kr. på grund af den manglende byggemulighed. SKAT har efterfølgende afvist ejers anmodning om ekstraordinær genoptagelse af vurderingerne inden 2008.

SKATs afvisning har været påklaget til Landsskatteretten, som pålægger SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordinær genoptagelse af vurderingerne 2001 - 2006. Landsskatteretten har bl.a. henset til, at der jf. den væsentlige nedsættelse af 2008-vurderingen, må forventes også før dette tidspunkt at være tale om væsentlige afvigelser i forhold til de oprindelige ansættelser. Landsskatteretten anfører samtidig, at med 2001 som basisår for beregning af skatteloft vil efterfølgende år blive reguleret i overensstemmelse hermed.

Skatterådet nedsætter ejendomsværdi og grundværdi pr. 1. januar 2001 fra 351.100 kr. til 28.000 kr. 2002-vurderingen nedsættes til 30.800 kr., 2004-vurderingen nedsættes til 44.800 kr. og 2006-vurderingen nedsættes til 63.000 kr.

Med 2001-vurderingen på 28.000 kr. som basis, beregnes grundskatteloftet for de efterfølgende år med den for det enkelte år fastsatte reguleringsprocent.

Afgørelsen tillægges skattemæssig virkning fra juli 2003.