Hvis eventuelt udskudte udenlandske skatter betales, kan indkomsten allerede være blevet CFC-beskattet i Danmark. Indkomsten skal imidlertid ikke dobbeltbeskattes. Der er indført en tilbagebetalingsordning af CFC-skat, hvis de samlede betalte udenlandske skatter sammen med de samlede betalte CFC-skatter skulle komme til at overstige den danske skat på CFC-indkomsten. Se SEL § 32, stk. 13.

Hvis et moderselskab har betalt CFC-skat, kan den betalte CFC-skat modregnes i moderselskabets øvrige skatter i senere år. Det kan dog kun ske i det omfang, datterselskabets betalte skatter efter SEL § 32, stk. 11, og betalte skatter efter SEL § 32 overstiger summen af den danske skat af datterselskabets indkomst for det pågældende og mellemliggende indkomstår.

De tre indkomstår som ligger før det første indkomstår, hvor datterselskabet opfylder betingelserne i SEL § 32, stk. 1, kan medregnes i opgørelsen. Se SEL § 32, stk. 13, 1. pkt. En betingelse herfor er, at moderselskabet i hele perioden har været moderselskab for datterselskabet. Se SEL § 32, stk. 6.