åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver opgørelsen af CFC-indkomsten i datterselskabet, og hvilke indkomster, der er CFC-indkomst. Datterselskabets CFC-indkomst opgøres efter reglerne i SEL § 32, stk. 3-5.

Afsnittet indeholder:

Moderselskabets indkomstopgørelse følger reglerne i SEL § 32, stk. 7-10. Se afsnit C.D.4.1.6.