Dato for udgivelse
05 Jun 2012 21:40
Til
Virksomheder og andre, der beskæftiger sig med told
Sagsnummer
-
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Hvad er manifestsystemet for en størrelse? Læs mere i vedlagte pixi-beskrivelser, der supplerer dén information, der allerede er om Manifestsystemet.


På SKATs Manifest-hjemmeside findes en række informationer om Manifestsystemet - herunder procesbeskrivelser, spørgsmål-svar og meget mere.

Som supplement til dette materiale er - op til idriftsættelsen af systemet den 9. juni - udarbejdet en række kortfattede beskrivelser af, hvad systemet er, og hvad det betyder for forskellige centrale aktør-grupper: Speditører, skibsbranchen, flybranchen og fiskeribranchen.

De korte "pixi-beskrivelser" har tidligere været udsendt til Det Specielle Eksterne Kontaktudvalg, Told - men formodes at være af interesse for en bredere kreds af interessenter på toldområdet, og er derfor vedlagt dette Nyhedsbrev.

Husk, at de eksisterende toldsystemer lukkes ned fra kl. 8.00 den 9. juni som led i udlægningen af Manifestsystemet.
Alle systemer forventes åbnet igen i løbet af lørdag aften. Der vil blive annonceret på "rullemenuen", når systemerne igen er åbne.