Indhold

Afsnittet handler om, hvordan afgiftsnedsættelsen også kan benyttes, når der tinglyses et eller flere nye pantebreve på grundlag af et tidligere tinglyst pant, og når det nye pant kun delvist skal afløse et hidtidigt lån.

Afsnittet handler om:

  • Tinglysning af flere nye pantebreve
  • Delvis afløsning af et eksisterende lån

Tinglysning af flere nye pantebreve

Afgiftsnedsættelsen i § 5 a, stk. 1, 2. pkt., kan ikke kun benyttes ved tinglysning af ét nyt pant, men kan også benyttes ved tinglysning af flere nye pantebreve. Se TAL § 5 a, stk. 3, 1. pkt. 

Det kan fx være relevant at tinglyse flere nye pantebreve ved en låneomlægning, hvor man ønsker den nye belåning opdelt i to lån med forskellige lånevilkår, løbetid mv. 

Se også 

Se afsnit E.B.4.2.2.6 om tinglysning af flere nye pantebreve i forbindelse med udstykning.

Delvis afløsning af et eksisterende lån

I TAL § 5 a, stk. 3, 1. pkt., er det fastsat, at afgiftsfritagelsen i TAL § 5 a, stk. 1, 2. pkt., også kan benyttes, selvom det nye pant kun delvist skal afløse et eksisterende lån. 

Det medfører, at afgiftsnedsættelsen både kan benyttes

  • hvis man vil omlægge et eksisterende lån i sin helhed, og
  • hvis man kun ønsker at omlægge en del af lånet

ved tinglysning af et nyt pantebrev.

Se afsnit E.B.4.2.2.3 om nedlysning af det hidtidige pant ved en delvis afløsning af et eksisterende lån.