åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.B.3.1.5 Ejerskifte ved virksomhedsomdannelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at tinglysning af ejerskifte af fast ejendom i forbindelse med omdannelse af selskaber mv., omfattes af afgiftsnedsættelsen i TAL § 6a.

Afsnittet handler om: