Indhold

Afsnittet beskriver lovens hovedregel for at beregne afgiften for tinglysning af ejerskifte af fast ejendom.

Afsnittet handler om: