Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan man skal søge om at få en tidligere betalt afgift tilbage.

Afsnittet indeholder:

  • Ansøgning og tilbagebetaling, når afgiften er betalt ved tinglysning i det digitale tinglysningssystem eTl 
  • Ansøgning og tilbagebetaling, når afgiften er betalt ved registrering i Luftfartøjsregistret 

Se også

Se også afsnit

Ansøgning og tilbagebetaling, når afgiften er betalt ved tinglysning i eTl

Når afgiften for tinglysning er betalt i det digitale tinglysningssystem eTl, skal ansøgningen om tilbagebetaling sendes til Skatteforvaltningen gennem eTl. Ansøgningen foretages ved at anvende ekspeditionstypen "Afgiftsgodtgørelse".

Tilbagebetaling til storkunder

Når virksomheden, der er registreret som storkunde, har ansøgt om tilbagebetaling af afgiften i eTl, fratrækker virksomheden beløbet som "indgående afgift" i den afgiftsperiode (kalendermåned), hvori ansøgningen er sendt til Skatteforvaltningen via eTl. Se TALbek § 21

Skatteforvaltningen træffer efterfølgende afgørelse om, hvorvidt tilbagebetalingen kan godkendes.

Kan tilbagebetalingen ikke godkendes af Skatteforvaltningen, opkræves afgiftsbeløbet igen via indbetalingskort.

Tilbagebetaling til andre

Når Skatteforvaltningen har modtaget ansøgningen om tilbagebetaling af afgiften via det digitale tinglysningssystem eTl, træffer Skatteforvaltningen afgørelse, om hvorvidt tilbagebetalingen kan godkendes.

Finder Skatteforvaltningen, at betingelserne for tilbagebetalingen er opfyldt, udbetales beløbet til Nemkonto tilhørende den, der var forpligtet til at betale afgiften ved tinglysningen.

Ansøgning og tilbagebetaling, når afgiften er betalt ved registrering i Luftfartsregistret 

Når afgiften er betalt ved anmeldelse til registrering af et papirbaseret dokument, søges afgiften tilbage ved at fremsende en skriftlig ansøgning til Skatteforvaltningen.

Retningslinjer: Tilbagebetaling til storkunder

Virksomheden, der er registreret hos Skatteforvaltningen som storkunde, sender anmodningen om tilbagebetaling til registreringsmyndigheden. Når anmodningen er sendt, kan storkunden medtage beløbet som "indgående afgift" på den månedlige angivelse af tinglysningsafgift, som indberettes via TastSelv. Se TALbek § 21

Skatteforvaltningen træffer efterfølgende afgørelse om, hvorvidt tilbagebetalingen kan godkendes.

Retningslinjer: Tilbagebetaling til andre

Anmodningen sendes til registreringsmyndigheden. Når Skatteforvaltningen har modtaget anmodningen fra registreringsmyndigheden, træffer Skatteforvaltningen afgørelse, om hvorvidt betingelserne for tilbagebetaling opfyldt.

Er betingelserne opfyldt, betales afgiften tilbage via Nemkonto.