Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.B Tinglysningsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i:

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over:

 • Lovforkortelser
 • Forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • Forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.B Tinglysningsafgift handler om:

 • Generelt om tinglysningsafgift (E.B.1)
 • Fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift (E.B.2)
 • Tinglysning og registrering af ejendomsret (E.B.3)
 • Tinglysning og registrering af pant (E.B.4)
 • Andre tinglysninger (E.B.5).
Tema(er)
afgiftsberegning tinglysning af ejerskifte tinglysning af pant i fast ejendom i andelsboliger i løsøre i biler andre tinglysninger i personbogen ejerregistrering af fly registrering af pant i fly
Hvad er nyt?

Oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.B Tinglysning, 2024-1:

E.B.2 Fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift

E.B.2.6.2 Afrunding af afgiften

 • SKM2023.635.SKTST. Skattestyrelsen præciserer praksis for oprunding af ørebeløb efter tinglysningsafgiftsloven, da Den juridiske vejledning fejlagtigt har angivet, at der ikke skal ske oprunding af ørebeløb.

E.B.3 Tinglysning af ejendomsret

E.B.3.1.5.4 Fusion og E.B.3.1.5.6 Tilførsel af aktiver

 • SKM2023.30.SR er ændret ved Landsskatterettens endnu ikke offentliggjorte afgørelse af 22. november 2023. Det fremgår af Landsskatterettens afgørelse, at tinglysningen omfattes af undtagelsesbestemmelsen i tinglysningsafgiftslovens § 6 a.