Indhold

Afsnittet omtaler de skatteregler, der gælder ved udlejning af en privat fritidsbolig.

Afsnittet indeholder:

  • Udlejning af fritidsbolig en del af året (C.H.3.4.2.1)
  • Udlejning af fritidsbolig hele indkomståret (C.H.3.4.2.2).

Ved lov nr. 1727 af 27. december 2018 om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling af dele- og platformsøkonomiener er bl.a. bundgrænsen for udlejning af fritidsboliger, hvor udlejningsbureau mv. foretager indberetning af lejeindtægten, forhøjet fra og med indkomståret 2018. Ændringerne er indarbejdet i dette afsnit.