åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.3.4.1 Udlejning af privat helårsbolig" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet omtaler de skatteregler, der gælder ved udlejning af en privat helårsbolig til beboelse.

Afsnittet indeholder:

  • Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året (C.H.3.4.1.1)
  • Udlejning af helårsbolig i hele indkomståret (C.H.3.4.1.2).

►◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2020.197.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der på nuværende tidspunkt kunne opnås to bundfradrag på 40.000 kr. efter LL § 15 O ved udlejning af et tofamilieshus til fritidsbrug. Når ejendommen efter den nye ejendomsvurderingslov omfattes af bestemmelserne om ejendomsværdiskat og fordeling af ejendomsværdien, ville udlejningsresultat kunne beskattes efter LL § 15 O.