Reglerne for anvendelse af virksomheds- eller kapitalafkastordningen på fast ejendom, der anvendes helt eller delvist erhvervsmæssigt, er omtalt i afsnit (C.C.5) om virksomheds- og kapitalafkastordningen.

Der er i afsnit (C.H.3.4) om privat bolig kort redegjort for betingelserne for at anvende reglerne om virksomheds- og kapitalafkastordningen i forbindelse med erhvervsmæssig udlejning af en- og tofamilieshuse, ejerboliger og fritidsboliger.